Serviciile noastre

Proiectare

Proiectare

servicii de proiectare pentru clădiri rezidențiale, industriale și agricole, utilizând programe de proiectare de ultimă generație, respectând legislația și normativele în vigoare, constând în:

  • concepere structurală;
  • modelare structurală;
  • analiză și optimizare structurală, cu ajutorul unor aplicații software specializate;
  • întocmire model 3D al proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.
Consultanță

Consultanță

suport tehnic și asistență de specialitate, în orice etapă de realizare a oricăror tipuri de construcții enumerate anterior.

Documentații Tehnico-Economice, Devize

Documentații Tehnico-Economice și Devize

întocmirea devizelor, centralizatoarelor, listelor de echipamente în conformitate cu HG907/2016